Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de verkoper :
Millecam2.0
Moeskroensestraat 59
8510 Rollegem – België
056/21 52 83
www.millecam.com
info@millecam.com
BTW BE 0721 782 146
 

1/ Toepasbaarheid

Millecam2.0 biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen. Op deze aankopen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, en dit op het volledige aanbod op de webshop.

De consument kan de algemene voorwaarden nalezen op de webshop en dient deze bij de bestelling uitdrukkelijk te aanvaarden.

Deze voorwaarden kunnen indien nodig worden aangevuld of gewijzigd.

Indien één van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid of toepasbaarheid van de andere voorwaarden aantasten.

Indien Millecam2.0 om wat voor reden dan ook een afwijking toestaat op deze voorwaarden, zal dit nooit de geldigheid van de voorwaarden aantasten.
 

2/ Bestelling

Uw bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.

Uw bestelling is pas definitief wanneer u daar per mail een bevestiging van hebt ontvangen.

De meeste artikelen zijn beperkt voorradig ; de voorraad staat vermeld in de shop.

Als er om ongekende redenen een bestelling wordt bevestigd waarvan het artikel niet meer voorradig is, vragen wij in eerste instantie na bij onze leverancier of het artikel nog kan nageleverd worden. Indien ja, dan ontvangt u uw bestelling alsnog, maar met een iets langere levertijd. Indien nee, dan krijgt u dan ons de keuze om uw bestelling te annuleren en uw geld terug te krijgen of een andere artikel te kiezen voor dezelfde prijs.

Millecam2.0 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 

3/ Aanbod

In de shop staan de artikelen zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Dit zou voldoende moeten zijn om u een juiste keuze te laten maken, maar u kunt altijd via mail nadere inlichtingen vragen.

Let wel :

  • kleuren op de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid

  • de afbeeldingen zijn niet op ware grootte

  • de afbeeldingen kunnen decoratieve elementen bevatten die niet in de aankoop zijn inbegrepen

  • de vermelde afmetingen zijn altijd indicatief en niet bindend

  • acties onder voorwaarden of met een beperkte geldigheidsduur worden nadrukkelijk vermeld

Ondanks het feit dat ons aanbod zorgvuldig werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie fouten bevat. Dergelijke fouten binden Millecam2.0 niet.
 

4/ Prijzen & betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.

Wij aanvaarden alle betalingsmiddelen vermeld op de website. Indien u op een andere manier wenst te betalen, dient u ons eerst te contacteren via mail.

Er wordt pas geleverd na ontvangst van de volledige betaling. De artikelen blijven dan ook eigendom van Millecam2.0 tot op het moment van de volledige betaling.

Millecam2.0 is gerechtigd een bestelling te weigeren bij ernstige tekortkomingen van de klant.
 

5/ Verzending en kosten

Indien uw totale bestelbedrag minder dan 250€ bedraagt, wordt de bestelling met een gewoon postpakket verstuurd.
Voor België is dit met Bpost. Uw bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten bedraagt 5€.
Voor Nederland is dit met Postnl. Uw bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten bedraagt 8€.

Pakjes met een waarde groter dan 250€ worden met Mikropakket verstuurd. De verpakkings- en verzendkosten voor u blijven gelijk ; wij nemen in deze de meerkost op ons.

Vanaf een bestelbedrag van 200€ nemen wij de volledige verpakkings- en verzendkosten op ons.

De goederen worden geleverd op het door u opgegeven adres. Dit kan achteraf niet meer gewijzigd worden. De zending is verzekerd tot de aflevering op het gekozen adres.

Eenmaal afgeleverd op het gekozen adres, is Millecam2.0 niet verder aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen.

De levertijd kan per artikel verschillen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is dit ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling en de betaling.

De leveringen gebeuren op de gewone werkdagen ; wij zijn niet verantwoordelijk voor het tijdstip waarop de levering gebeurt, noch voor enige schade door laattijdige of niet-levering door de transportdienst. De aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan kan worden aangetoond dat deze niet werden ontvangen.

Uw artikelen worden voor het transport zorgvuldig verpakt.

Indien de goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met uw bestelling, dient dit binnen de 3 werkdagen via mail aan ons worden gemeld. U krijgt dan van ons instructies voor de verdere afhandeling.

Wenst u verzendkosten te vermijden, dan kunt u ofwel uw bestelling persoonlijk in de winkel komen ophalen, ofwel kiezen voor brievenbuspost. Let wel : u kunt enkel kiezen voor brievenbuspost bij artikelen die in een bubbelenveloppe passen. De zending is dan ook volledig op uw eigen risico. Indien u dit wenst, dient u per mail contact met ons op te nemen alvorens uw bestelling te plaatsen !
 

6/ Retourneren

Mocht u niet tevreden zijn met het ontvangen artikel, dan hebt u gedurende 14 kalenderdagen vanaf de levering het recht om deze terug te sturen, zonder opgave van reden.

U dient daarvoor gebruik te maken van het retourformulier dat bij het pakje zal zitten.

U krijgt uw aankoopbedrag dan terugbetaald.  De verzendingskosten worden terugbetaald indien u uw volledige bestelling retour stuurt.

Artikelen die u terugstuurt, mogen niet gedragen zijn. Ze moeten onbeschadigd en in de originele verpakking worden teruggestuurd, met alle labels intact er nog aan en inclusief alle bijgeleverde documenten.

Terugzendingen met verbroken labels, ontbrekende documenten en/of in een andere verpakking zullen niet worden terugbetaald. Alle terugzendingen zullen daartoe aandachtig worden gecontroleerd.

Het terugsturen van artikelen is op uw eigen kosten en verantwoordelijkheid. Bij verlies of beschadiging van de zending zijn wij niet verplicht om deze terug te betalen. Wij raden u dan ook aan om voor terugzendingen gebruik te maken van een traceerbaar pakket.

U kunt het artikel ook persoonlijk naar onze winkel komen terugbrengen.

De terugbetaling zal altijd via overschrijving op uw rekening gebeuren, ook als u het artikel zelf naar de winkel terugbrengt.

Let wel : gepersonaliseerde artikelen – zoals bijvoorbeeld een op maat gezette ring of een gegraveerde armband – kunnen niet worden geretourneerd. Dit staat telkens uitdrukkelijk vermeld bij de omschrijving van het artikel.
 

7/ Garantie

Millecam2.0 garandeert dat de artikelen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan wat u ervan verwacht – uiteraard rekening houdend met de specificaties van het artikel.

Op elk artikel is de wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing. Voor artikelen uit commerciële collecties wordt deze garantie aangeboden door het merk zelf.
U kunt voor deze garantie dan ook terecht bij alle dealers van het merk in kwestie.

Indien van toepassing, zal dit vermeld worden op de brief die bij uw pakje zit.

In alle andere gevallen dient u met ons contact op nemen als u een beroep wenst te doen op de garantie. De garantie is beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken.
Zijn uitgesloten van de garantie : gebreken die o.a. het gevolg zijn van een verkeerd gebruik of misbruik, niet toegelaten handelingen of reparaties, het niet naleven van de gebruiksinstructies, valpartijen, slecht onderhoud, alsook de gevolgen van normale slijtage en veroudering van het artikel.

Gebreken die zich voordoen na een periode van zes maanden volgend op de datum van aankoop, worden verondersteld geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de klant het tegendeel kan bewijzen.

De garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar, en om er een beroep op te kunnen doen, dient de klant een aankoopbewijs te kunnen voorleggen. Het is dan ook aangeraden de verpakking en alle bijhorende documenten zorgvuldig te bewaren tot na het verstrijken van de garantietermijn.
 

8/ Klachten

Indien u klachten hebt over de afhandeling van uw bestelling, dient u binnen de 2 werkdagen na de levering per mail contact met ons op te nemen. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen.
Per telefoon worden geen klachten afgehandeld !
Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing, en is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Elektronische communicaties kunnen als bewijsvoering dienen.
 

9/ Overmacht

In geval van overmacht kan Millecam2.0 zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Millecam2.0, die de uitvoering van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

Hieronder wordt o.a. begrepen : brand, netwerkstoringen, energiestoringen, communicatiestoringen, stakingen, problemen met toeleveranciers of verzenddiensten,...

Deze lijst is niet bindend en niet limitatief.
 

10/ Privacy

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en desgevallend door Millecam2.0 voor publicitaire doeleinden. Wenst u dit laatste niet, dan kunt u ons dit eenvoudig per mail melden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele logingegevens en paswoorden.

De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
 

11/ Cookies

Als u onze webshop bezoekt worden er 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst. Dit is een tekstbestand dat door de server van de website in de browser van uw computer wordt geplaatst. U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden aanvaard, dat u een waarschuwing krijgt wanneer deze worden geplaatst, of dat ze nadien worden verwijderd van uw harde schijf. Wanneer u dit doet kan het echter voorkomen dat de site niet correct verschijnt.
 

12/ Intellectuele eigendom

Alle teksten op de website zijn eigendom van Millecam2.0.
De foto's zijn ofwel eigendom van Millecam2.0, ofwel van de toeleveranciers.
Het is verboden deze te kopiëren zonder voorafgaande toestemming.
 

13/ Disclaimer

Wij doen er alles aan om de informatie op deze site zo nauwkeurig mogelijk te brengen.

Alle prijzen en gegevens op deze site zijn echter onder voorbehoud van fouten en wijzigingen, zoals bijvoorbeeld typfouten, prijswijzigingen of vergissingen.

© 2019 - 2024 Millecam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel